6 tips voor een goede huisstijl

Creative Director

Waneer is een logo een goed logo en een huisstijl een goede huisstijl? De visualisatie van de DNA van je bedrijf is belangrijk voor het succes ervan. Stoere Binken Design ontwerpt al sinds 1995 huisstijlen. Onze ervaring en expertise delen we daarom graag met jullie in dit blog voor het ontwikkelen van een goede eigen huisstijl.

Wanneer spreken we van een goede huisstijl?

Als definitie van een huisstijl zegt het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1992) het volgende: “De aard en het geheel van de visuele presentatie van een onderneming, zoals naamcode, bedrijfssymbool, opmaak, lettersoort en eventueel kleur van het verspreide drukwerk en van opschriften enz.”
De Engelse term voor huisstijl is ‘corporate identity’, maar tegenwoordig spreken we eerder van het ‘Corporate Design’ als het gaat over het uiterlijk van een bedrijf.
De volledige presentatie van een bedrijf in de breedste zin van het woord is beter te vatten onder de noemer ‘merkidentiteit’.

De identiteit manifesteert zich in alle lagen van een bedrijf, van de receptioniste die de telefoon opneemt, tot de landelijke televisie reclames. Maar laten we ons hier beperken tot het Corporate Design; de huisstijl.

6 grafische basiselementen van een goede huisstijl

Een goede huisstijl bestaat uit een combinatie van de volgende zes grafische basiselementen die we in dit blog in detail uitleggen:

 1. Logo
 2. Typografie
 3. Kleur
 4. Vorm
 5. Visuals
 6. Taal

Deze basiselementen zijn bepalend voor de visuele uitstraling van de huisstijl en daarmee extreem belangrijk voor het succes ervan.

1 – Logo

Een logo is een woordmerk (de naam) of beeldmerk (de afbeelding) of een combinatie van beide. Een beeldmerk kan bestaan uit een tekening, een herkenbaar of abstract symbool. Het logo is feitelijk de bron van het Corporate Design, de held van je huisstijl.
De symboliek en stijl van een logo bepalen voor een groot deel de acceptatie door de ontvanger. Transporteert het logo wat het bedrijf doet? Wekt het logo vertrouwen en geloofwaardigheid hoe ik met het bedrijf in interactie wil treden? Is dit een merkidentiteit waar ik mezelf aan wil verbinden en wil deelnemen?

Twee belangrijke kenmerken waar wij bij een goed logo grote waarde aan hechten zijn:

 • Functionaliteit: Een logo is afgestemd op de doelgroep en niet in de eerste plaats op wat jij als klant zelf mooi vindt.
 • Originaliteit: Een logo is geen letterlijke vertaling van een afbeelding of een woord. Het is een vertrekpunt voor het logo. De gebruikte beeldtaal is een abstracte, vrij interpretatie en visualisatie van een begrip dat voor de doelgroep belangrijk is. 
Logorama Rene Verkaart

2 – Typografie

Een bewust gekozen font roept een emotionele reactie op; vertrouwenwekkend, serieus, frivool, vriendelijk, uitnodigend, klassiek. Typografie is een essentieel onderdeel van het corporate design, een krachtig statement. En toch staan de meeste bedrijven nog te weinig stil bij de kracht van een font.

In een commerciële wereld die geobsedeerd is door “global branding”, kan een custom fonts een uiterst efficiënt middel zijn om een unieke merkidentiteit te creëren. Het effect van lettertypen is voor het ongetrainde oog wellicht subtiel, maar het resultaat is zeer krachtig.

Custom fonts zijn de toekomst voor MKB bedrijven

Custom lettertypen zijn een krachtig onderdeel van een merkidentiteit, het visualiseert de DNA van je bedrijf in zijn puurste vorm. Custom lettertypen zijn handgemaakte fonts, specifiek voor jouw bedrijf. Stoere Binken Design maakt custom lettertypen nu ook voor het MKB betaalbaar.
Meer over custom fonts voor MKB bedrijven
Vraag René Verkaart

Creative Director René Verkaart is tevens Type Director bij Characters Font Foundry. Hij ontwerpt professionele retail- en custom lettertypen voor bedrijven. Als je wat inspiratie (of overtuiging) zoekt voor het inzetten van custom lettertypen voor jouw bedrijf, bekijk dan zijn Custom Type portfolio eens. Daar vind je custom fonts voor o.a. Visma|Raet, Maastricht Sport, MEIJS Motorman en Noordhoff Uitgeverij.

custom lettertypen

3 – Kleur

Kleur is heel persoonlijk en heeft raakvlakken met vele psychologische aspecten. Wat is Vodafone zonder de rode huisstijlkleur of ABN AMRO zonder de groene? De psychologische betekenis van kleuren is voor een deel zelfs universeel: rood is een echte signaalkleur en wordt overal geassocieerd met liefde, kracht en passie, maar ook met agressie en gevaar. Blauw staat voor rust, vertrouwen en waardigheid, maar ook voor status en macht. Zwart staat voor elegantie en stijl maar wordt ook vaak geassocieerd met de dood.

Kleurenpalet e-llis

Voor een huisstijl is het kleurenpallet dus heel belangrijk. De keuze voor de juiste kleuren vereist vakkennis en is een specialisme. Er zijn verschillende kleursystemen die binnen een huisstijl ingezet worden. De uitdaging zit ‘m in het onderling afstemmen van deze kleursystemen om een zo uitgebalanceerd kleurenpalet te ontwikkelen. De volgende kleursystemen zijn gangbaar voor de meeste huisstijlen. Deze gebruiken we bij Stoere Binken Design voor elke goede huisstijl:

 • PMS: Het Pantone kleurensysteem is een uitgebreide verzameling van wereldwijd vastgestelde kleuren.
 • CMYK (process kleuren): Deze afkorting staat voor, Cyaan, Magenta, Yellow en Key (black). Dit zijn de 4 basiskleuren die nodig zijn om alle (zichtbare) kleuren op papier te reproduceren.
 • RGB: Op een computer- of televisiescherm wordt gewerkt met de drie kleuren Rood, Groen en Blauw. De menging is additief. Bij een gedrukte afbeelding zijn de basiskleuren cyaan, magenta en geel. Dit is subtractieve menging.

4 – Vorm

De vormentaal is onderdeel van de visuele merkidentiteit en bepaalt vaak de ‘scherpte’ en/of ‘warmte’ in een identiteit; is het een hard of een zacht merk, is het een identiteit voor mannen of vrouwen?
De vormen kunnen elementen zijn die uit het logo geleend, of aanvullend zijn op het logo. Door deze vormen goed op elkaar af te stemmen wordt de identiteit compleet en breed inzetbaar.

goede huisstijl vorm elementen

Ook de vorm van je huisstijl uiting is belangrijk. Ga je voor vierkant, langwerpig of toch voor de standaard DIN papierformaten? Stoere Binken Design maakt altijd een bewuste keuze voor een papierformaat, omdat dit deel is van de storytelling.

De juiste keuze van het papier is natuurlijk net zo belangrijk. Hoe voelt jouw uiting aan, wat ‘vertelt’ die de ontvanger en wat wil je dat hij doet?
In overleg met onze huisstijl drukkerij vinden we altijd de juiste papiersoort voor jouw product.

5 – Visuals

Onder visuals verstaan we illustraties, pictogrammen, foto’s. Deze kunnen zeer illustratief of suggestief van aard zijn, maar ook direct en informatief. De keuze voor foto’s met vrolijke mensen in de natuur of harde industriële gebouwen is zeer bepalend voor de uitstraling van de identiteit. Bij de keuze van de visuals letten we heel nauwkeurig op het gekozen kleurenpallet. Door visuals te kiezen die kleuren uit het kleurenpallet bevatten, ontstaat er een consistent beeld dat wederom voor de wederherkenning belangrijk is.

goede huisstijl visuals

6 – Tone of voice

Tone of voice is de stijl waarin een bedrijf of merk communiceert met haar doelgroep, het is letterlijk de ‘stem’ van de organisatie. Een uniforme tone of voice in tekst én beeld zorgt voor een herkenbaar en geloofwaardig imago.

Spreek de juiste taal, dat is het motto van Stoere Binken Design. Een directeur van een multinational spreek je anders aan dan VWO scholieren. Bij alles wat je ‘zegt’ is het belangrijk authentiek te blijven. Gewoon jezelf zijn is het beste, de ontvanger voelt het direct als je je anders voordoet dan je bent.

Welke taal spreekt jouw merkidentiteit? Nike zegt ‘Just do it’. Vodafone ‘Make the most of now’. De taal van de merkidentiteit heeft betrekking op de pay-off, de tone of voice en de gebruikte begrippen en vakjargon.

Raakt jouw tone of voice de juiste snaar?

Als we bij Stoere Binken Design een huisstijl ontwikkelen besteden we veel aandacht aan de juiste tone of voice van het bedrijf. Authenticiteit en uniformiteit in woord én beeld creëert het gewenste imago en helpt de juiste snaar te raken bij je doelgroep.
Ik wil graag praten over mijn tone of voice
Maak vrijblijvend een afspraak

Een goede huisstijl is vakwerk

Het ontwerpen van een huisstijl is vakwerk en een specialisme. Veel beginnende zelfstandig ondernemers knutselen in het begin zelf een huisstijl in elkaar, of laten iets door ‘een neefje’ maken. De praktijk wijst uit dat een professioneel ontworpen huisstijl onontkomelijk is voor de groei en het voortbestaan van een bedrijf. Voor het ontwikkelen van een goede huisstijl zijn een aantal kerngegevens van belang:

 • Identiteit: Wie ben je? Wat / wie wil je zijn?
 • USP (Unique Selling Point): Wat wil je uitdragen en hoe onderscheidt dat zich van de concurrentie?
 • Target market: Op welke markt wil je je gaan bewegen? Wat zijn de kenmerken van deze markt?

Deze gegevens kunnen in een aantal creatieve brainstorm sessies uitgekristalliseerd worden. Het kan productief zijn om hierbij ook een communicatie- of marketing partner te betrekken.

Consistentie in de huisstijl

Voor het succes van een goede huisstijl is het belangrijk dat deze op elk niveau toegepast en bewaakt wordt. Van de telefoniste die de telefoon opneemt en een heel persoonlijke vertegenwoordiging van de huisstijl is, tot de koerier die de goederen bij de klant aflevert en de auto waarin hij rijdt. Het niet consistent doorvoeren van de huisstijl is de meest gemaakte fout door klanten en op langere termijn nadelig voor het imago.

Een goede ondersteuning hiervoor biedt een huisstijlhandboek, ook wel ‘design system’ genoemd. In dit handboek staan alle do’s en don’ts uitgeschreven, ondersteund door succesvoorbeelden en andere toepassingen.

Levensduur van een goede huisstijl

De tand des tijds laat de huisstijl niet onaangetast. De levensduur van een huisstijl is vooral afhankelijk van het onderhoud en de juiste naleving van de richtlijnen die vastgelegd zijn in het design system. De ouderdom van de huisstijl is veel minder van belang. Een goede huisstijl ontwikkelt en past zich aan aan de veranderde wensen en behoeftes van de markt.

Onderhoud

Het onderhoud aan de huisstijl is natuurlijk een mooi moment om de huidige positionering te herzien. Doe ik het nog goed, komt mijn boodschap bij mijn klanten aan, lever ik wat ik beloof? Dat zijn vragen die we dan samen evalueren en daarop de strategie bijstellen. Als je toch gaat investeren, dan kun je er beter voor zorgen dat die elkaar versterken.

Merkenrecht

Als je een beeldmerk wilt registreren bij het Benelux Merkenbureau, moet je ontwerp aan een aantal strenge regels voldoen. Het ontwerp en de letters moeten voldoende origineel en onderscheidend zijn in de klasse waarin het beeldmerk geregistreerd wordt. Een woord in een standaard lettertype kan niet geregistreerd worden. Inschrijving van uw merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) geeft je het exclusief recht op het gebruik van het merk voor bepaalde waren (producten) en diensten binnen de Benelux, voor een (verlengbare) periode van 10 jaar.

Budget bepalen

Voordat je begint met het ontwikkelen van een goede huisstijl is het belangrijk een inventarisatie te maken van wat er ontworpen moet worden. De basis instrumenten van een merkidentiteit zijn de correspondentielijn (briefpapier, volgblad, visitekaart, envelop) en een website. Zonder een professionele website ben je als bedrijf niet meer geloofwaardig en dat zal je imago schaden.
Het lijkt wellicht goedkoper om zelf een huisstijl in elkaar te zetten, maar na verloop van tijd zal blijken dat een professioneel ontworpen huisstijl zich meer dan terug betaald. 

Een huisstijl is een investering in de toekomst. Verspreid over 10 jaar plezier zijn de eenmalige aanschaffingskosten van een huisstijl te verwaarlozen. Stoere Binken Design richt zich altijd naar het beschikbare budget van de klant. Wij vinden altijd een passende oplossing om een goede huisstijl te ontwikkelen.

Wil je vrijblijvens praten over jouw eigen goede huisstijl?

We spreken graag af voor een kennismaking en inventarisatie van jouw huisstijl. We kijken naar de huidige stand en brainstormen over de mogelijkheden voor de toekomst.

Mail ons voor meer informatie