Privacybeleid

Privacy bij Stoere Binken Design

Stoere Binken Design wil volledig de controle behouden op het gebied van privacy en security en wij hechten veel waarde aan goede bescherming en beveiliging van personen, middelen, informatie en privacy. Wij zijn AVG compliant.

Privacybeleid bij Stoere Binken Design

Stoere Binken Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Stoere Binken Design wil volledig de controle behouden op het gebied van privacy en security. Bij Stoere Binken Design hechten wij veel waarde aan goede bescherming en beveiliging van personen, middelen, informatie en privacy. Daarop hebben wij onze organisatie en systemen zo goed mogelijk ingericht. Wij willen boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en elke vorm van schadeclaims tegengaan en reputatieschade te allen tijde zien te voorkomen.

Data Protection Officer (DPO)

René Verkaart is de Data Protection Officer van Stoere Binken Design. Hij ziet erop toe dat onze afspraken rondom privacy en security nageleefd worden. Voor vragen, opmerkingen of een verzoek, mail de DPO.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stoere Binken Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is bijvoorbeeld voorzien van een Let’s Encrypt Authority X3 SSL certificaat om er zorg voor te dragen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met externe partners hebben wij afspraken om persoonsgegevens veilig te stellen. Externe (cloud)systemen en elektronische apparaten zijn beveiligd met end-to-end encryption. Secure Remote Password bescherming voorkomt dat iemand inloggegevens steelt of niet-geheime informatie leest die naar de server is verzonden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stoere Binken Design verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze DPO.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Stoere Binken Design verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van het uitvoeren van toestemming, artikel 6 lid 1 sub b AVG¹, of voor een overeenkomst, artikel 6 lid 1 sub b AVG². Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • We moeten je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • We moeten je betaling afhandelen.
 • Er moeten goederen en diensten bij jou geleverd worden.
 • Mogelijk ben je geabonneerd op onze email nieuwsbrief. Je kunt je hiervoor in de nieuwsbrief te allen tijde afmelden.
 • We verwerken je persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en administratie.

Verwerken en bewaren

Stoere Binken Design bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om een opdracht uit te kunnen voeren op basis van een overeenkomst.
Na afronding van een overeenkomst, of indien er geen overeenkomst tot stand komt, bewaren wij gegevens niet langer dan een jaar. Uitsluitend gegevens door het bijhouden van de administratie worden minimaal 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stoere Binken Design verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen wijzen wij deze partijen op de noodzaak om veilig om te gaan met deze gegevens. Onder deze partijen vallen uitsluitend zorgvuldig geselecteerde netwerk partners die direct betrokken zijn bij het project, zoals een drukkerij, fotograaf of programmeur.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stoere Binken Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar onze DPO. Hij neemt dan met je de nodige maatregelen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan. Je ontvangt dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op je verzoek.

Let op: Wanneer je jouw gegevens laat verwijderen, verwijderen we ook al je projecten uit ons cloud archief. Bij een mogelijke vervolgopdracht zijn deze niet meer beschikbaar en zullen we alles opnieuw moeten maken. Deze kosten komen dan voor jouw rekening. Wees hier bewust van!

Externe links

Op de website van Stoere Binken Design zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Stoere Binken Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites, noch voor de manier waarop die persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dien je het privacy beleid van die betreffende organisatie lezen.

Cookies die wij gebruiken

Stoere Binken Design gebruikt uitsluitend technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en bieden ons de mogelijkheid deze website te optimaliseren. Je kunt jezelf te allen tijde afmelden via onze cookiemelding of door cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser probleemloos verwijderen.

Google Analytics

Stoere Binken Design maakt gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe gebruikers de website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Stoere Binken Design geen invloed op. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Google. Daar tref je ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Mailchimp nieuwsbrieven

Stoere Binken Design gebruikt Mailchimp voor het maken en versturen van nieuwsbrieven. Mailchimp is een geregistreerd handelsmerk van The Rocket Science Group, gevestigd in de Verenigde Staten. Persoonsgegevens van abonnees van onze nieuwsbrief worden toegevoegd aan de database van Mailchimp. Deze gegevens worden gebruikt bij verzending van onze nieuwsbrieven. Mailchimp maakt ook gebruik van web beacons die o.a. bijhouden of en wanneer de e-mail geopend wordt en op welke links abonnees klikken. Uitschrijven kan te allen tijde door op de ‘Afmelden’ link onderaan de e-mail nieuwsbrief te klikken.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Aansprakelijkheid

Stoere Binken Design is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Stoere Binken Design op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Wij bieden geen webhosting en onderhoudscontracten aan. Opdrachtgevers zijn, na oplevering van het project, zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun website(s).

Stoere Binken Design wordt vertegenwoordigd door:

Brandoy Design
Capucijnenstraat 21-C09
6211 RN Maastricht
Nederland
Email algemeen
KvK: 76833178
BTW: NL003141509B52

En

Stoere Binken Design Eindhoven
Lanceloetstraat 60
5625 BX Eindhoven
Nederland
KvK 76979644


Mail DPO
balloon_corner

René Verkaart is de Data Protection Officer van Stoere Binken Design. Hij ziet erop toe dat onze afspraken rondom privacy en security nageleefd worden. Voor vragen, opmerkingen of een verzoek, mail hem rechtstreeks.