Privacy Policy

Privacy at Stoere Binken Design

Stoere Binken Design wil volledig de controle behouden op het gebied van privacy en security en hechten veel waarde aan goede bescherming en beveiliging van personen, middelen, informatie en privacy. Wij zijn AVG compliant.

Privacy bij Stoere Binken Design

Stoere Binken Design, gevestigd aan de Statensingel 199, 6211 PR Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Stoere Binken Design wil volledig de controle behouden op het gebied van privacy en security. Bij Stoere Binken Design hechten wij veel waarde aan goede bescherming en beveiliging van personen, middelen, informatie en privacy. Daarop hebben wij onze organisatie en systemen zo goed mogelijk ingericht. Wij willen boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en elke vorm van schadeclaims tegengaan en reputatieschade te allen tijde zien te voorkomen.

Data Protection Officer (DPO)

René Verkaart is de Data Protection Officer van Stoere Binken Design. Hij ziet erop toe dat onze afspraken rondom privacy en security nageleefd worden. Voor vragen, opmerkingen of een verzoek, mail de DPO.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stoere Binken Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze DPO.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stoere Binken Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze DPO.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Stoere Binken Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze e-mail nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor in de footer van elke nieuwsbrief afmelden.
 • Stoere Binken Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verwerken en bewaren

Stoere Binken Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen in principe geen personalia/bestanden, tenzij dit expliciet wordt verzocht, omdat wij te allen tijde het archief moeten kunnen raadplegen bij een nieuwe opdracht.

Indien er geen overeenkomst tot stand komt bewaren wij gegevens niet langer dan een jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stoere Binken Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoere Binken Design en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze DPO. Hij neemt dan met u de nodige maatregelen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door u is gedaan. U ontvangt dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op uw verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stoere Binken Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stoere Binken Design) tussen zit.

Externe links

Op de website van Stoere Binken Design zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Stoere Binken Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Google Analytics

Stoere Binken Design maakt gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe gebruikers de website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Stoere Binken Design geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Daar treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Mailchimp nieuwsbrieven

Stoere Binken Design gebruikt Mailchimp voor het maken en versturen van nieuwsbrieven. Mailchimp is een geregistreerd handelsmerk van The Rocket Science Group, gevestigd in de Verenigde Staten. Persoonsgegevens van abonnees van onze nieuwsbrief worden toegevoegd aan de database van Mailchimp. Deze gegevens worden gebruikt bij verzending van onze nieuwsbrieven. Mailchimp maakt ook gebruik van web beacons die o.a. bijhouden of en wanneer de e-mail geopend wordt en op welke links abonnees klikken. Uitschrijven kan te allen tijde door op de ‘Afmelden’ link onderaan de e-mail nieuwsbrief te klikken.

Cookies die wij gebruiken

Stoere Binken Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en bieden ons de mogelijkheid deze website te optimaliseren. U kunt uzelf te allen tijde afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser probleemloos verwijderen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Aansprakelijkheid

Stoere Binken Design is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Stoere Binken Design op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Wij bieden geen webhosting en onderhoudscontracten aan. Opdrachtgevers zijn, na oplevering van het project, zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun website(s).

Stoere Binken Design VOF
Statensingel 199
6211 PR Maastricht
The Netherlands
Email algemeen
BTW: NL804210950B01


Mail DPO
balloon_corner

René Verkaart is de Data Protection Officer van Stoere Binken Design. Hij ziet erop toe dat onze afspraken rondom privacy en security nageleefd worden. Voor vragen, opmerkingen of een verzoek, mail hem rechtstreeks.