Disclaimer

Disclaimer

Stoere Binken Design heeft haar website ingericht als service naar bezoekers. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hier onderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.

Acceptatie van de voorwaarden

Stoere Binken Design heeft haar website ingericht als service naar bezoekers. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de hieronderstaande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Stoere Binken Design of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo’s, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de websites. Ter bescherming van de belangen van Stoere Binken Design en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:

  • het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
  • het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Stoere Binken Design;
  • kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Stoere Binken Design bevatten.

Afwijzing garantie

Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze websites een doelstelling van Stoere Binken Design is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Stoere Binken Design behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Stoere Binken Design en vormt geen enkele waarborg. Stoere Binken Design wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualiteit websites

De informatie op deze websites, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Stoere Binken Design is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

Aansprakelijkheid

Stoere Binken Design is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Stoere Binken Design op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Stoere Binken Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Stoere Binken Design biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Verkrijgbaarheid van diensten

Alle op deze sites vermelde producten en beschrijvingen hiervan kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met Stoere Binken Design indien u meer specifieke informatie wenst te ontvangen.

Goed gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Stoere Binken Design VOF
Statensingel 199
6211 PR Maastricht
The Netherlands
Email algemeen
BTW: NL804210950B01

Op alle handelingen van Stoere Binken Design zijn de Algemene voorwaarden Grafische sector van toepassing, gedeponeerd onder nr. 14633240 bij Kamer van Koophandel Zuid Limburg.


Contact