Stoere Binken Design

Social Media richtlijnen

Ben jij een Stoere Binken Design medewerker, freelancer of stagiair die deelneemt aan discussies op blogs, wiki's, sociale netwerken, twitter, chat (instant messaging), of elke andere vorm van online social media? Dan zijn deze richtlijnen voor jou bestemd.

Social media heeft onze manier van communiceren en werken fundamenteel veranderd. Bij Stoere Binken Design zijn we ervan overtuigd dat social media kan helpen bij het creëren van nieuwe kansen en het bouwen van sterkere en succesvollere relaties. Deelnemen aan social media in naam van Stoere Binken Design is geen recht, maar een kans. Respecteer dit en ga hier verstandig mee om. Wie hiervan misbruik maakt zet zijn of haar toekomst bij Stoere Binken Design op de tocht. We verwachten dat iedereen die in naam van Stoere Binken Design deelneemt aan social media, deze richtlijnen kent en naleeft. Wat je schrijft is voor iedereen toegankelijk en is voor zeer lange tijd vindbaar, wees dus hier voorzichtig mee.

Als je deelneemt aan social media, volg dan a.u.b. de volgende richtlijnen:

Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Stoere Binken Design of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo's, foto's, teksten en de grafishe vormgeving van de websites. Ter bescherming van de belangen van Stoere Binken Design en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopieëren, af te drukken en te distribueren, zolang:

  • het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
  • het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Stoere Binken Design;
  • kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Stoere Binken Design bevatten.

Houd er rekening mee dat je je in een sociale omgeving begeeft

Gedraag je op sociale media zoals je bij andere sociale gelegenheden – een vergadering, een feestje, of een praatje bij de koffieautomaat – zou doen. Goede manieren zijn belangrijk: stel jezelf voor, doe je niet voor als iemand anders. Zorg dat je acties en gedrag overeenkomen met het imago dat je op kantoor en bij klanten wilt uitdragen. Bedenk dat je in een sociale ruimte – online dan wel offline – je manager, je collega’s en je klanten deelgenoot maakt van wat je doet.

Claim je mening

Als je over het werk praat, geef dan aan dat de gepresenteerde aanzichten jouw persoonlijke mening zijn, schrijf in de ik-vorm. Onthoudt dat je ook buiten werktijd verantwoordelijk bent voor dat wat je schrijft en dat dit ook op Stoere Binken Design reflecteert. Gebruik een disclaimer als je een eigen blog of kanaal gebruikt.

Verbreid enthousiasme en creativiteit

Als ontwerpbureau zijn we constant bezig met het openen van nieuwe markten en het ontwikkelen van creatieve concepten. Neem deze creativiteit mee in de social media. Deel de spannende dingen die we doen met de wereld en open jezelf om van anderen te leren.

Vertrouwelijke- en bedrijfsinterne informatie

Wees uiterst voorzichtig met de informatie die je vrijgeeft. Vertrouwelijke- en bedrijfsinterne informatie hoort niet thuis in 'the cloud'. Praat niet over onderwerpen die buiten je expertise en/of competentie vallen. Je bent te allen tijde gebonden aan de geheimhoudingsverklaring.

Beloftes en aanbiedingen

Hou je aan de vastgestelde interne workflow. Doe geen beloftes of geef aanbiedingen af in naam van Stoere Binken Design, tenzij je hiertoe bevoegd bent of deze goedgekeurd zijn door je meerdere.

Blijf professioneel

Stoere Binken Design keurt elke vorm van discriminatie af. Spam niet, blijf altijd beleefd en beledig niemand. Geef niet af op Stoere Binken Design, partners en concurenten. Sommige onderwerpen, zoals politiek of religie, kunnen snel verhit raken. Als een discussie eenmaal negatief ontaardt, is die nog moeilijk te stoppen. Wees dus altijd voorzichtig en begripvol. Meld online discussies die een negatieve uitwerking kunnen hebben op de reputatie van SBD altijd bij je meerdere. Geef vergissingen toe en bied zo nodig je verontschuldiging aan.

Google onthoudt alles

Alles wat je online publiceert blijft lang bestaan. Houd dit in gedachte voordat je iets op internet plaatst waar je later misschien spijt van krijgt.

Toekomst

Nieuwe technologieën en aanzichten zullen zich ontwikkelen en social networking tools ontstaan. Deze social media richtlijnen zullen uiteraard meegroeien en zich hieraan aanpassen. Check deze richtlijnen dus regelmatig om te zien of je nog up to date bent.

Meer informatie

rene

Creative Director

René Verkaart
jeroen

Creative Director

Jeroen Borrenbergs